.:: خیلی دوستون داشتم، دارم و خواهم داشت ::.

ناراحت

باورم نمی شه که تو را از دست داده ایم باید برای تو لباس عزا بر تن کنیم!

یادت بخیر باد! با آن محبتت از دل و جان پند می نمودی ما را... گفتار  تو هم ساده و هم نیک بود و هرگز از خیالمان فراموش نخواهد شد!

پدربزرگ عزیزم...

/ 0 نظر / 21 بازدید